ИХ МАНДАЛ цогцолбор хотхон

Image

Tаны амьдралын хэв маягыг цогцоор нь өөрчлөх цогц зохион байгуулалттай цогцолбор хороолол...

Баянзүрх дүүргийн 14-р хороо, Өгөөмөр захын чанх хойд талд нарны замаас холгүй
90998811, 90991188

info@ikhmandal.mn

© 2021 ИХ МАНДАЛ | Цогцолбор хотхон

Их мандал Цогцолбор хотхон

Илүү ихийг гэр бүлдээ

2 өрөөний сонголтууд

2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
01

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

С блокын А загварын 45.7 мкв  2 өрөө байр  /C-A/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 45.7 m²
Зочны өрөө: 11.9 m²
Ариун цэврийн өрөө: 4.2 m²
Гал тогоо: 7 m²
02

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

С блокын B загварын 45.7 мкв 2 өрөө байр /C-B/
Өрөөний цонх, тагт Зүүн тийш харсан байрлалтай

 

Нийт талбай: 45.7 m²
Зочны өрөө: 11.9 m²
Ариун цэврийн өрөө: 4.2 m²
Гал тогоо: 7 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
03

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

B блокын C загварын 49.2 мкв 2 өрөө байр /B-C/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

 

Нийт талбай: 49.2 m²
Зочны өрөө: 18.4 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.2 m²
Гал тогоо: 4.2 m²
04

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

C блокын C загварын 50.7 мкв 2 өрөө байр /C-C/
Өрөөний баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 50.7 m²
Зочны өрөө: 24 m²
Ариун цэврийн өрөө: 3.8 m²
Гал тогоо: 5.7 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
05

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

С блокын D загварын 7 мкв 2 өрөө байр /C-D/
Өрөөний цонх зүүн тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 50.7 m²
Зочны өрөө: 21 m²
Ариун цэврийн өрөө: 3.8 m²
Гал тогоо: 5.7 m²
06

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын C загварын 51.84 мкв  2 өрөө байр /A-C/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 51.84 m²
Зочны өрөө: 20 m²
Ариун цэврийн өрөө: 4 m²
Гал тогоо: 4.2 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
07

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын D загварын 52.12 мкв 2 өрөө байр /A-D/
Өрөөний цонх, тагт зүүн тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 52.12 m²
Зочны өрөө: 20 m²
Ариун цэврийн өрөө: 4 m²
Гал тогоо: 4.2 m²
08

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын А загварын 15 мкв 2 өрөө байр /A-А/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 55.15 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
09

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

B блокын E загварын 29 мкв 2 өрөө байр /B-E/
Өрөөний цонх, тагт зүүн тийш харсан байрлалтай

 

Нийт талбай: 55.29 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
10

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын F загварын 55.31 мкв 2 өрөө байр /A-F/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 55.31 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
11

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

B блокын D загварын 55.35 мкв 2 өрөө байр /B-D/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 55.35 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
12

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын G загварын 55.61 мкв 2 өрөө байр /A-G/
Өрөөний цонх, тагт зүүн тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 55.61 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
13

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын B загварын 55.63 мкв 2 өрөө байр /A-B/
Өрөөний цонх, тагт  зүүн тийш харсан байрлалтай

 

Нийт талбай: 55.63 m²
Зочны өрөө: 20.1 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 7.1 m²
14

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын E загварын 55.67 мкв 2 өрөө байр /A-E/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 55.67 m²
Зочны өрөө: 20.7 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.2 m²
Гал тогоо: 6 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
15

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын G1 загварын 5 мкв 2 өрөө байр /A-G1/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

 

Нийт талбай: 57.5 m²
Зочны өрөө: 19 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 10.2 m²
16

ИХ МАНДАЛ Өрөөний сонголтууд

Архитектурын зөв шийдэл-саруулхан

A блокын F1 загварын 57.5 мкв 2 өрөө байр /A-F1/
Өрөөний цонх, тагт баруун тийш харсан байрлалтай

Нийт талбай: 57.5 m²
Зочны өрөө: 19 m²
Ариун цэврийн өрөө: 5.1 m²
Гал тогоо: 10.2 m²
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд
2 Өрөө байрны сонголтууд